Kontakte

Sekretari i Përgjithshëm 2278261 genci.gjoncaj@parlament.al
Sekretar i Sekretarit të Përgjithshëm 2278259