Seanca Plenare

E enjte, datë 24 maj 2018, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, datë 24 maj 2018, ora 1000.pdf (dokument)
Urdhër nr. 19, datë 22.5.2018 “Për mbledhjen e Kuvendit në seancën plenare datë 24.5.2018”.pdf (dokument)
Lista e diskutuesve të regjistruar në seancën plenare të datës 24.5.2018.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit në seancë plenare të datës 24.5.2018.pdf (dokument)