Seanca Plenare

E enjte, datë 31 maj 2018, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, datë 31 maj 2018, ora 10.00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 20, datë 29.5.2018 “Për mbledhjen e Kuvendit në seancën plenare datë 31.5.2018”.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit në seancë plenare të datës 31.5.2018.pdf (dokument)