Seanca Plenare

E enjte, datë 7 qershor 2018, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, datë 7 qershor 2018, ora 10.00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 21, datë 5.6.2018 “Për mbledhjen e Kuvendit në seancën plenare datë 7.6.2018”.pdf (dokument)
Lista e diskutuesve të regjistruar në seancën plenare të datës 7.6.2018.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit në seancë plenare të datës 7.6.2018.pdf (dokument)