Kandidat per Bordin e Institutit te Studimit te Krimeve dhe Pasojave te Komunizmit