Rendi i ditës

Komisioni i posaçëm për Reformën Zgjedhore

Komisioni i posacem per Reformen Zgjedhore


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i dites:
E hene, date 22 maj 2017
Mbledhje e Komisionit te Posacem per Reformen Zgjedhore, ne ambientet e Salles se Seancave Plenare.