Rendi i ditës

Komisioni i posaçëm për Reformën Zgjedhore

Komisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E premte, 1 dhjetor, ora 12.30
  1. Miratimi i procesverbalit të datës 10 nëntor;
  2. Paraqitja e pozicioneve të partive politike;
  3. Propozime për grupin e ekspertëve;
  4. Propozime për planin e punës dhe kalendar aktivitetesh;
  5. Çështje të tjera.