Rendi i ditës

Komisioni i posaçëm për Reformën Zgjedhore

Komisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E premte, 9 mars, ora 10.30
  1. Miratimi i procesverbalit;
  2. Seancë dëgjimore me:
-    Akademinë e Studimeve Politike -    Koalicionin për Zgjedhje të Lira dhe Demokraci të Qëndrueshme -    Institutin e Studimeve Politike