Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.30

Ne rend të dites:

 

Takim pune i Komisionit për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik në Radiotelevizionin Publik Shqiptar në lidhje me ecurinë e procesit të digjitalizimit.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E merkure, 26 shtator 2018


Ora:12:00

Ne rend të dites:

Mbledhje e përbashkët e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut si dhe e Këshillit për Legjislacionin, për të filluar me procedurën për shqyrtimin e  projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, nismë e propozuar nga 44 deputetë të grupeve parlamentare PD, LSI dhe PR.

Mbledhja do  të zhvillohet në sallën "Pjetër Arbnori", kati IV.