Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E premte, 12 tetor 2018


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Mbledhja e përbashkët e Këshillit për Legjislacionin dhe Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut organizon seancë dëgjimore me përfaqësues të shoqërisë civile në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, përfaqësues të organizatave “Think Tank” të shoqërisë civile, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile në fushën e monitorimit të proceseve zgjedhore,  për konsultimin e nismës ligjore të grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8417, datë 21.10.1998, “Kushtetuta e  Republikës së Shqipërisë”.


Seanca dëgjimore do të zhvillohet në sallën "Pjetër Arbnori", kati IV.