Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 30 tetor, ora 10.00


Ora:10.00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i procesverbalit,
  2. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Republikës së Malit të Zi dhe Komisionit Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Mali i Zi - Shqipëri, alokimet e vitit 2016”.
  3. Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 125/2013 "Për koncesionet dhe partneritetin publik privat", të ndryshuar" 
*Mbledhja do të zhvillohet në sallën "Pjetër Arbnori"


Ora 10.30


Njohje me nevojat buxhetore dhe me investimet e Radio Televizionit Shqiptar.
 
*Mbledhja do të zhvillohet në ambientet e RTSH.


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

-Vizitë  në ambjentet e Komandës së Forcës DetareKomisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 12:30

Ne rend të dites:

Vizitë informuese e komisionit pranë ambjenteve të AlbControl


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E marte 30 Tetor 2018


Ora:10:00

Ne rend të dites:


1.      Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit të zhvilluara në datat 22 dhe 23 Tetor 2018.
2.      Seancë dëgjimore me kandidaturat e propozuara nga Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste për vendet vakant të dy anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
3.      Vlerësimi i përmbushjes së kritereve ligjore dhe i meritës së kandidaturave të propozuara.