Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

Rendi i dites


Ora:14.00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi në parim dhe paraqitja nga Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2019”

2.      Çështje të tjera


I ftuar: Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme z. Ditmir Bushati


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:14.00

Ne rend të dites:


Seance degjimore me Ministren e Arsimit, Sportit dhe Rinise per fillimin e vitit te ri akademik 2018 – 2019. 

 


 

 


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:12:00

Ne rend të dites:


-Shqyrtim në parim i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2019”. (SHISH )


Seancë plenare

E martë, datë 6 nëntor 2018, ora 10:00


E martë, datë 6 nëntor 2018, ora 10 00.pdf

Nr. 38, date 5.11.2018.pdf

Verifikim i kuorumit.pdf

Lista e diskutimeve date 6 nëntor 2018.pdf


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:9.30

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëfinancimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë dhe Fondit të Kombeve të Bashkuara për Popullsinë”. (Komision për dhënie mendimi)

(Mbledhja zhvillohet te salla e seanceve plenare.) 


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 6 nëntor, ora 11.00


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbalit;

2. Prezantim, nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë, në Komisionin për Ekonominë dhe Financat i projektligjeve të paketës fiskale;

3. Paraqitja e raportit të relatorit të Komisionit, në parim, për projektligjet e paketës fiskale.

 

I ftuar : Ministri i Financave dhe Ekonomisë z. Arben Ahmetaj.

 

Mbledhja do të zhvillohet në sallën “Pjetër Arbnori”.


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 12:00

Ne rend të dites:

Prezantimi i projektligjit "Për Buxhetin e vitit 2019" nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe shqyrtimi në parim i projektligjit "Për Buxhetin e vitit 2019"


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E marte 06 Nentor 2018


Ora:11:00

Ne rend të dites:


1.      Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit.

 

2.      Projektligji “Për ratifikimin e Memorandumit të Mirëkuptimit që ndryshon Memorandumin e Mirëkuptimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e drejtësisë të Bashkimit Evropian”

 

3.      Shqyrtimi nen për nen dhe në tërësi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8331, datë 21.4.1998“Për ekzekutimin e vendimeve penale”, i ndryshuar  

 Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E marte 06 Nentor 2018


Ora:16:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi në parim i projektligjit  “Për buxhetin e vitit 2019”.

2.     Shqyrtimi në parim i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar. 


I ftuar: Ministri i Financave dhe Ekonomise, z. Arben AHMETAJ
      

 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 15:00

Ne rend të dites:

Prezantimi dhe shqyrtimi në parim i projektligjeve financiare që kanë lidhje të drejtpërdrejtë me Buxhetin