Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:10:00

Ne rend të dites:

* Shqyrtimi i projektligjit “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në amendamentin e Kigalit të protokollit të Montrealit, “Për substancat që hollojnë shtresën e ozonit””  

* Shqyrtimi i projektligjit “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e Lisbonës për mbrojtjen e emërtimeve të origjinës dhe regjistrimin e tyre ndërkombëtar” 

* Shqyrtimi dhe votimi nen për nen i projektligjit "Për Buxhetin e vitit 2019" dhe paketës fiskale


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E premte, 23 nëntor 2018


Ora:10.00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i procesverbalit,
  2. Seancë dëgjimore për shqyrtimin e investimeve të parashikuara dhe buxhetin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në projektbuxhetin e vitit 2019.
  3. Seancë dëgjimore për shqyrtimin e investimeve të parashikuara dhe buxhetin e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë në projektbuxhetin e vitit 2019.