Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:09.00

Ne rend të dites:


-         -Vizite pune ne Muzeun “Gjergj Kastrioti Skenderbeu”, Kruje.

-          -Vizite pune ne Muzeun Arkeologjik,  Durres.

 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 9:00

Ne rend të dites:

Prezantimi i projektligjit "Për kadastrën në Republikën e Shqipërisë"

Prezantimi i projektligjit "Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë"


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:08:30

Ne rend të dites:


-Vizitë në pikën e kalimit kufitar të Hanit të Hotit dhe Murriqanit.Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimin në parim të projektligjit "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9355 datë 10.03.2005 "Për ndihmën dhe shërbimet Shoqërore", të ndryshuar". (komision përgjegjës)