Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 05 dhjetor 2018


Ora:12:00

Ne rend të dites:


Mbledhje e përbashkët e Këshillit për Legjislacionin dhe Komisionit për Çështjet Ligjore
Opinionet e ekspertëve konstitucionalistë lidhur me nismën e Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 84/2017, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.
Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:10.30

Ne rend të dites:

 -        

V- Vizite pune ne Muzeun Historik Kombetar.

Ora 12.00

-       -Vizite pune ne Institutin e Zhvillimit te Arsimit, IZHA.

 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

Shyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa në ligjin nr.93/2015, “Për turizmin”, të ndryshuar”