Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

Rendi i dites


Ora:09.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i kalendarit tre javor të punimeve të Komisionit

2.      Miratimi i procesverbalit për datat 3 dhe 17 Dhjetor 2018

3.  Projektligji “Për ratifikimin letërmarrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së huasë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD), për financimin shtesë të projektit “Siguria e digave”, të ratifikuar me ligjin nr. 40/2012”

4.     Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes statusore, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, mbi veprimet e ndërmarra nga Agjencia e Rojes Bregdetare dhe Kufirit Evropian në Republikën e Shqipërisë”

5.      Çështje të tjera