Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

Rendi i dites


Ora:09.00

Ne rend të dites:

1.      Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”

2.      Çështje të tjera

 

I ftuar z. Pandeli Majko, Ministër Shteti për Diasporën