Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:30

Ne rend të dites:


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:11.30

Ne rend të dites:

- Miratimi i procesverbalit të datës 30 janar 2019.
- Miratimi i kalendarit të punës se komisionit për periudhën 11 shkurt – 1 mars 2019
- Seancë dëgjimore publike me Ministren e Shëndetësisë dhe Mbrojtës Sociale për skemën e ndihmës ekonomike dhe asistencës sociale


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 11 shkurt 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.     Miratimi i procesverbalit të mbledhjes të komisionit e zhvilluar në datat 30 Janar 2019 dhe 04 shkurt 2019

 

2.     Miratimi i draft-kalendarit të punimeve të Komisionit për periudhën 11 shkurt – 1 mars 2019

 

3.      Shqyrtim i projektligjit “Për ratifikimin e Protokollit të Traktatit të Atlantikut Verior për aderimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut”. (Komision dhënie mendimi)

 

4.    Projektvendim “Për miratimin a kandidaturave për pozicionet e Komisionerëve pranë Avokatit të Popullit” (Komision përgjegjës)

 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projekligjit "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 125/2013 "Për koncesionet dhe partneritetin publik privat", të ndryshuar"


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:

Ora 11.00
  
Seancë dëgjimore me Asamblenë e Pedagogëve për të diskutuar në lidhje me problematikat e krijuara nga ligji për arsimin e lartë, situatën në universitete gjatë dhe pas protestës studentore, “Paktin për universitetin”, vakumi i krijuar nga mosnxjerrja e akteve nënligjore në zbatim të ligjit për arsimin e lartë, aktet nënligjore të fundit, të miratuara nga Këshilli i Ministrave dhe shqetësimet që kanë prodhuar këto vendime në botën akademike, dhe çështje të tjera në lidhje me arsimin e lartë.

 Ora 12.00

 Me kërkesën e një grupi deputetësh - seancë dëgjimore me Ministrin e Brendshëm, z. Sandër Lleshaj, dhe Ministren e Arsimit, Rinisë dhe Sportit, Znj. Besa Shahini, për të dhënë informacione dhe shpjegime në lidhje me ndërhyrjen e Policisë së Shtetit në ambientet e Fakultetit të Filologjisë dhe Historisë më datë 08.02.2019, si edhe të gjitha veprimet e kryera nga forcat e rendit gjatë ndërhyrjes.