Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 19 mars 2019


Ora:10:30

Ne rend të dites:


       -  Raportim Vjetor i Autoritetit të Konkurencës për vitin 2018


 -  Shqyrtim i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin teknik 2017 për projektin “Zhvillim i qëndrueshëm i zonave rurale””,


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:10.00

Ne rend të dites:·         Diskutimi dhe miratimi i kalendarit të punës së Komisionit.

·         Diskutimi në lidhje me vendimet për vakancat në Këshillin Drejtues të RTSH-së..

 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 10:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2016 për projektin “Programi i investimeve për shpërndarjen e energjisë elektrike I””


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:00

Ne rend të dites:


Rendi i ditës :


Seancë dëgjimore / informuese në ambjentet e Institutit të Policisë Shkencore.