Rendi i ditës

Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut

E premte, datë 12.04.2019


Ora:10:30

Ne rend të dites:


Nënkomisioni parlamentar “Për të Drejtat e Njeriut” në bashkëpunim me delegacionin e përhershëm të Kuvendit pranë Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës do të vijojë procedurën e përzgjedhjes paraprake të kandidaturave për anëtar të Shqipërisë pranë Komitetit Evropian për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose Ndëshkimit Çnjerëzor ose Degradues (CPT), duke organizuar një seancë dëgjimore ditën e premte, datë 12.04.2019, ora 10:30, në ambjentet e Kryesisë së Kuvendit.