Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:00

Ne rend të dites:


Rendi i ditës :


Seancë dëgjimore me Agjensinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes AISM , mbi veprimtarinë e këtij shërbimi përgjatë vitit 2018.


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:


       

·         Vizitë pune në Akademinë e Sporteve, Tiranë.