Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:10.00

Ne rend të dites:Seancë dëgjimore me Ministren e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, znj. Besa Shahini, për çështje që lidhen me arsimin parauniversitar dhe arsimin e lartë.

 


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:


Rendi i ditës :


-          -Diskutim  në parim i projektligjit “Për Policinë Gjyqësore”.