Rendi i ditës

Seancë plenare

E enjte, datë 11 prill 2019, ora 10:00


Rendi i ditës, datë 11 prill 2019, ora 10 00.pdf

Urdhër për mbledhjen e seancës plenare të datës 11 prill 2019.pdf

Lista e diskutimeve datë 11 prill 2019.pdf

Verifikim i kuorumit të seancës së datës 11 prill 2019.pdf


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:9.30

Ne rend të dites:

- Miratimi i procesverbalit.

- Miratimi i kalendarit të punës së komisionit për periudhën 15 prill - 3 maj 2019.


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:09.30

Ne rend të dites:


Diskutimi dhe miratimi i kalendarit të punës së komisionit për periudhën 15 prill – 3 maj 2019.