Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:10.00

Ne rend të dites:


·         Diskutimi dhe miratimi i projektrezolutës për Raportin e veprimtarisë vjetore AMA-s për vitin 2018.

·         Diskutimi dhe miratimi i projektrezolutës për Raportin e veprimtarisë vjetore RTSH -s për vitin 2018.


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 16 prill 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1-    Seancë Dëgjimore për Raportimin Vjetor të Komisionerit për Mbikqyrjen e Shërbimit Civil për vitin 2018. (Komision përgjegjës)