Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:09.30

Ne rend të dites:


Diskutim për kalendarin e dëgjesave për shqyrtimin e projektligjit “Për Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë”, komision përgjegjës.Seancë plenare

E enjte, datë 18 prill 2019, ora 10:00


E enjte, datë 18 prill 2019, ora 10 00 final.pdf

Urdhër 14, datë 16.4.2019 i zëvendëskryetares së Kuvendit, zonjës Vasilika Hysi për mbledhjen e seancës plenare të datës 18 prill 2019, ora 10 00.pdf

Lista e diskutimeve date 18 prill 2019.pdf

Verifikim i kuorumit të seancës së datës 18 prill 2019.pdf