Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:10.00

Ne rend të dites:

  1. Seancë dëgjimore me Ministren e Kulturës në lidhje me zbatimin e legjislacionit për trashëgiminë kulturore dhe muzetë në qytetin e Gjirokastrës.

 


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i dites :

Vizite pune prane Forcave te Nderhyrjes se Shpejte (FNSH), Tirane