Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:00

Ne rend të dites:


 Rendi i ditë :


-Vizitë  informuese në ambjentet e Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës .


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 15 maj 2019


Ora:10:30

Ne rend të dites:

Miratimi i procesverbalit të datës 9 maj 2019.

Shqyrtimi nen për nen i projektvendimit “Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 166, datë 16.12.2004 “Për miratimin e Rregullores së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:11.00

Ne rend të dites:

Miratimi i procesverbalit të datës 6 maj 2019.

Miratimi i kalendarit të punës së komisionit për periudhën 13 - 31 maj 2019.