Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Këshilli për Legjislacionin


Ora:12:00

Ne rend të dites:

11.      Konstituimi i Këshillit për Legjislacionin.

   Njohja e deputetëve me projektligjet e depozituar nga ekspertët.

   Caktimi i relatorëve.

   Cështje të tjera.

 

Mbledhja do të zhvillohet në katin IV, Salla e Byros