Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 19 qershor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi i kërkesës për fillimin e procedures së shkarkimit të Presidentit të Republikës.

1.1.   Miratimi i kalendarit të komisionit për shqyrtimin e kërkesës së një grupi deputetësh për fillimin e procedurës së shkarkimit të Presidentit të Republikës;

1.2.   Caktimi i relatorëve për shqyrtimin e kërkesës;

1.3.   Prezantimi i kërkesës nga nismëtarët;

1.4.   Pyetje drejtuar nismëtarëve.