Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 24 qershor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi dhe miratimi i draft – kalendarit të punimeve të komisionit për periudhën 1-19 korrik 2019

 

Vazhdimi i procedurës së shqyrtimit të kërkesës së disa deputetëve për fillimin e procedurës së shkarkimit të Presidentit të Republikës (seancë diskutimi)