Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E merkure, 10 shtator 2019


Ora:12.00

Ne rend të dites:


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:

                                                                                                                                                              

 

 

-         Shqyrtimi i projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për projektin për lehtësimin e tregtisë dhe të transportit në Ballkanin Perëndimor me qasje programatike me shumë faza"

 


 

 

 


 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i dites


Ora:12.00

Ne rend të dites:

 Shqyrtimi i projektligjit “Për ndryshimet klimatike”


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:30

Ne rend të dites:


Shqyrtim i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes se financimit, nepermjet Republikes se Shqiperise, Republikes se Kosoves dhe Komisionit Evropian, per programin e veprimit te bashkepunimit nderkufitar IPA II, Shqiperi-Kosove 2014-2020, alokimet e vitit 2017”.