Kërko për akte

Titulli i aktit
Datë miratimi nga:
Datë miratimi deri:
Viti
Tipi i aktit
Nr

Fjale kyçe
Fletore zyrtare nr
Fletore zyrtare datë:Rezultatet e kërkimit

# Akt Datë miratimi Tipi i aktit Nr
1 Ligj nr. 76/2019 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Komisionin Ndërkombëtar për Eksplorimin Shkencor në Detin Mesdhe” 11/11/2019 Ligj 76/2019
2 Ligj nr. 77/2019 “Për ratifikimin e Konventës Ndërkombëtare për Luftën Kundër Falsifikimit të Monedhës” 11/11/2019 Ligj 77/2019
3 Vendim nr. 132/2019 “Për mosmiratimin e projektligjit “Për faljen e gjobave të vendosura nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ndaj operatorëve të biznesit ushqimor”” 11/11/2019 Vendim 132/2019
4 Vendim nr. 133/2019 “Për zgjedhjen e zonjës Elsa Toska anëtare të Gjykatës Kushtetuese” 11/11/2019 Vendim 133
5 Vendim nr. 134/2019 “Për zgjedhjen e zonjës Fiona Papajorgji anëtare të Gjykatës Kushtetuese” 11/11/2019 Vendim 134/2019
6 Vendim nr. 135/2019 “Për zgjedhjen e zonjës Pranvera Strakosha Komisionere për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil” 11/11/2019 Vendim 136/2019
7 Vendim nr. 136/2019 “Për disa shtesa në vendimin e Kuvendit nr. 90/2017 “Për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar” 11/11/2019 Vendim 136/2019
8 Ligj nr. 73/2019 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 2, datë 2.10.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 99/2018 “Për buxhetin e vitit 2019”” 04/11/2019 Ligj 73/2019
9 Ligj nr. 74/2019 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 3, datë 2.10.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për disa shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore””, të ndryshuar” 04/11/2019 Ligj 74/2019
10 Ligj nr. 75/2019 “Për rininë” 04/11/2019 Ligj 75/2019