Kërko për akte

Titulli i aktit
Datë miratimi nga:
Datë miratimi deri:
Viti
Tipi i aktit
Nr

Fjale kyçe
Fletore zyrtare nr
Fletore zyrtare datë:Rezultatet e kërkimit

# Akt Datë miratimi Tipi i aktit Nr
1 Vendim nr. 1/2019 “Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e Zëvendëskryeministrit” 16/01/2019 Vendim 1/2019
2 Vendim nr. 2/2019 “Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë” 16/01/2019 Vendim 2/2019
3 Vendim nr. 3/2019 “Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë” 16/01/2019 Vendim 3/2019
4 Vendim nr. 4/2019 “Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë” 16/01/2019 Vendim 4/2019
5 Vendim nr. 5/2019 “Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e Ministrit të Kulturës” 16/01/2019 Vendim 5/2019
6 Vendim nr. 6/2019 “Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural” 16/01/2019 Vendim 6/2019
7 Vendim nr. 7/2019 “Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes” 16/01/2019 Vendim 7/2019
8 Vendim nr. 8/2019 “Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e Zëvendëskryeministrit” 16/01/2019 Vendim 8/2019
9 Vendim nr. 9/2019 “Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes” 16/01/2019 Vendim 9/2019
10 Vendim nr. 10/2019 “Për një shtesë në vendimin e Kuvendit nr. 84/2017 “Për miratimin e përbërjes dhe programit politik të Këshillit të Ministrave”” 16/01/2019 Vendim 10/2019