Kërko për akte

Titulli i aktit
Datë miratimi nga:
Datë miratimi deri:
Viti
Tipi i aktit
Nr

Fjale kyçe
Fletore zyrtare nr
Fletore zyrtare datë:Rezultatet e kërkimit

# Akt Datë miratimi Tipi i aktit Nr
1 Ligj nr. 1/2021 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 38, datë 31.12.2020, të Këshillit të Ministrave “Për dhënien e autorizimit ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe ministrit të Shtetit për Rindërtimin për zhvillimin e negociatave me prodhuesit e vaksinës anticovid-19, të cilët janë të certifikuar nga Departamenti Amerikan i Ushqimit dhe Barnave (FDA) dhe/ose Agjencia Europiane e Barnave (EMA) për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me këtë vaksinë”” 18/01/2021 Ligj 1/2021
2 Ligj nr. 2/2021 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 1, datë 10.1.2021, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e tekstit të marrëveshjes për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Export B.V. dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe Ministrit të Shtetit për Rindërtimin, autorizimin e procedurës për lejimin e hyrjes dhe administrimit të vaksinave anticovid-19 në Republikën e Shqipërisë, si dhe përdorimin e tyre në popullatë”” 18/01/2021 Ligj 2/2021
3 Ligj nr. 3/2021 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 3, datë 18.1.2021, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar për “Prodhimin dhe furnizimin ndërmjet Pfizer Export B.V. dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik”” 18/01/2021 Ligj 3/2021
4 Vendim nr. 5/2021 “Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 86/2017 “Për caktimin e kryesive të komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar” 18/01/2021 Vendim 5/2021
5 Ligj nr. 162/2020 "Për prokurimin publik". 23/12/2020 Ligj 162/2020
6 Vendim nr. 1/2021 “Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e ministrit për Europën dhe Punët e Jashtme” 04/01/2021 Vendim 1
7 Vendim nr. 2/2021 “Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e ministrit të Mbrojtjes” 04/01/2021 Vendim 2
8 Vendim nr. 3/2021 “Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e ministrit për Europën dhe Punët e Jashtme” 04/01/2021 Vendim 3
9 Vendim nr. 4/2021 “Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e ministrit të Mbrojtjes” 04/01/2021 Vendim 4
10 Ligj nr. 161/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 33, datë 11.12.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për një shtesë në ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar” 23/12/2020 Ligj 161