Rezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Institucionit të Avokatit të Popullit për vitin 2017”


Tipi i aktit: Rezolutë
Data e miratimit: 21/06/2018
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin