Vendim nr. 77/2018 “Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit nr. 19/2016 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA)””


Tipi i aktit: Vendim
Data e miratimit: 21/06/2018
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin