Vendim nr. 78/2018 “Për zgjedhjen e një anëtari të Komisionit të Prokurimit Publik”


Tipi i aktit: Vendim
Data e miratimit: 28/06/2018
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin