Rezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Këshillit Drejtues të Radiotelevizionit Shqiptar (RTSH) për vitin 2017”


Tipi i aktit: Rezolutë
Data e miratimit: 05/07/2018
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin