Rezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për vitin 2017”


Tipi i aktit: Rezolutë
Data e miratimit: 05/07/2018
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin