Vendim nr. 83/2018 “Për miratimin e programit të punës së Kuvendit për periudhën 9 - 27 korrik 2018”


Tipi i aktit: Vendim
Data e miratimit: 05/07/2018
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin