Vendim nr. 130/2018 “Për zgjedhjen e zonjës Edlira Luçi anëtare e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë”


Tipi i aktit: Vendim
Data e miratimit: 20/12/2018
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin