Vendim nr. 131/2018 “Për zgjedhjen e zotit Ridvan Bode anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë”


Tipi i aktit: Vendim
Data e miratimit: 20/12/2018
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin