Vendim nr. 126/2018 “Për rrëzimin e dekretit nr. 10 929, datë 5.11.2018, të Presidentit të Republikës, “Për propozimin e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit””


Tipi i aktit: Vendim
Data e miratimit: 20/12/2018
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin