Vendim nr. 136/2018 “Për ndryshim të rendit të ditës në seancë plenare”


Tipi i aktit: Vendim
Data e miratimit: 21/12/2018
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin