Vendim nr. 119/1 /2018 “Për mosmiratimin e projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr.9981, datë 8.9.2008, “Për miratimin e niveleve të tarifës doganore”, të ndryshuar”


Tipi i aktit: Vendim
Data e miratimit: 03/12/2018
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin