Vendim nr. 135/2018 “Për zgjedhjen e zotit Arben Malaj anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë”


Tipi i aktit: Vendim
Data e miratimit: 21/12/2018
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin