Vendim nr. 50/2019 “Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 85/2017, “Për zgjedhjen e Byrosë dhe përbërjen e sekretariateve të Kuvendit”, të ndryshuar”


Tipi i aktit: Vendim
Data e miratimit: 08/05/2019
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin