Rezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Institutit të Statistikave për vitin 2018”


Tipi i aktit: Rezolutë
Data e miratimit: 16/05/2019
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin