Vendim nr. 59/2019 “Për miratimin e fondit për financimin e partive pjesëmarrëse në zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore të vitit 2019”


Tipi i aktit: Vendim
Data e miratimit: 16/05/2019
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin