Vendim nr. 56/2019 “Për rrëzimin e dekretit nr. 11 175, datë 19.4.2019, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 20/2019 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme””


Tipi i aktit: Vendim
Data e miratimit: 16/05/2019
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin