Ligj nr. 45/2019 “Për mbrojtjen civile”


Tipi i aktit: Ligj
Data e miratimit: 18/07/2019
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin