Vendim nr. 86/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 90/2017 “Për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar”


Tipi i aktit: Vendim
Data e miratimit: 18/07/2019
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin